Emercoin Bản Đồ

2013
 • Được chia tách từ Peercoin và ra mắt vào tháng 12 năm 2013
2014
 • Thêm khám phá STUN IP vào để không cần phải sử dụng sản phẩm thương mại tập trung dyndns.org.
 • Thêm Name-Value Storage - một nền tảng phổ quát cho các dịch vụ dựa trên blockchain bên ngoài.
 • Triển khai emerDNS, một hệ thống tên miền phi tập trung, cung cấp tên miền không thể thu hồi và tính mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng DNS.
2015
 • Dịch vụ được phát minh và bảo mật dựa trên blockchain.
 • EmerSSH, cơ sở hạ tầng khoá công khai phi tập trung và danh sách kiểm soát truy cập.
 • EmerSSL, nhận dạng mật khẩu và đăng nhập web an toàn.
 • InfoCard, danh thiếp điện tử, hoạt động cùng với EmerSSL.
 • Các khái niệm phát minh của EmerDPO, EmerTTS, Magnet.
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại Livecoin.com, Cryptopia and YoBit
 • Emercoin nằm trong danh sách TOP20 tiền mã hóa tại Coinmarketcap
2016
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại BTC38 và хBTCe
 • Hợp tác với Liên hợp quốc
 • Hợp tác với chương trình Microsoft BaaS và ứng dụng "Blockchain Engine" trên MS Azure.
 • Lần đầu tiên sử dụng emerDPO của trang trại Kolionovo.
 • Trình tối ưu hóa giao dịch - bảo vệ blockchain khỏi lạm phát không cần thiết.
 • Điểm kiểm soát năng động được phân bổ.
2017
 • Emercoin có trong bảng giới thiệu các phần mềm được chứng nhận của RedHat.
 • Cơ chế đào ba trong một: POS + POW + đào hợp nhất
 • Rất nhiều cải tiến cốt lõi, bao gồm cả phân cấp đầy đủ.
 • Giao dịch Emercoin trực tiếp với các tiền điện tử khác bằng trao đổi API với bên ngoài (shapeshift, coinreform).
 • Phát minh và triển khai ENUMER, một nền tảng viễn thông dựa trên nền tảng blockchain.
 • Bắt đầu thử nghiệm công khai với web-explorer.
 • UnaDesk cố gắng phi tập trung hóa thị trường bất động sản, dịch vụ tiện ích và sử dụng Emer Blockchain
 • Các ví dụ tiếp nhận công nghệ: Deloitte, eZuce, Russian Railroads, SipXcom, HashCoin, AbitSystems
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại HitBTC, Indacoin, BITTREX, USDX
2018
Vào năm 2018, chúng tôi dự định tiếp tục triển khai các chức năng và thêm các dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ:
 • Phát hành ví lõi 0.7.0, thực hiện Segwit và nâng cấp lõi nhân và hệ thống con DNS.
 • Hoàn thành việc triển khai ATOM. Một giao thức an toàn chứa các lưu trữ bán NVS trực tiếp mà cần ít kí quỹ hơn(DNS, quyền sử dụng đất, vv)
 • Triển khai thế hệ thứ hai của mô hình Xổ số tích hợp thanh toán, Randpay.
2019-2021
Trong ba năm tới, chúng tôi dự định:
 • Cải tiến và phổ biến các dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Tích hợp với giao thức Exonum của Bitfury.
 • Tích hợp với Lightning Network.
 • Tạo Cơ quan Chứng nhận của riêng bạn (hoặc thiết lập quan hệ đối tác với CA hiện tại) để tạo chứng chỉ SSL cho các trang web WEB, nằm trong EmerDNS.
 • Phát triển trình duyệt riêng của chúng tôi (dựa trên công cụ Chromium) để cung cấp gói dịch vụ Emercoin "ngoài tầm kiểm soát" - với cốt lõi là CA tin cậy của chúng tôi, có quyền truy cập minh bạch vào EmerDNS và hơn thế nữa.
 • Thiết kế lại hệ thống quảng cáo EmerLNX cho mô hình CPA.
2015
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại Livecoin.com, Cryptopia and YoBit
 • Emercoin nằm trong danh sách TOP20 tiền mã hóa tại Coinmarketcap
2016
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại BTC38 và хBTCe
 • Hợp tác với Liên hợp quốc
2017
 • UnaDesk cố gắng phi tập trung hóa thị trường bất động sản, dịch vụ tiện ích và sử dụng Emer Blockchain
 • Các ví dụ tiếp nhận công nghệ: Deloitte, eZuce, Russian Railroads, SipXcom, HashCoin, AbitSystems
 • Emercoin đã chính thức có mặt tại HitBTC, Indacoin, BITTREX, USDX
2013
 • Được chia tách từ Peercoin và ra mắt vào tháng 12 năm 2013
2014
 • Thêm khám phá STUN IP vào để không cần phải sử dụng sản phẩm thương mại tập trung dyndns.org.
 • Thêm Name-Value Storage - một nền tảng phổ quát cho các dịch vụ dựa trên blockchain bên ngoài.
 • Triển khai emerDNS, một hệ thống tên miền phi tập trung, cung cấp tên miền không thể thu hồi và tính mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng DNS.
2015
 • Dịch vụ được phát minh và bảo mật dựa trên blockchain.
 • EmerSSH, cơ sở hạ tầng khoá công khai phi tập trung và danh sách kiểm soát truy cập.
 • EmerSSL, nhận dạng mật khẩu và đăng nhập web an toàn.
 • InfoCard, danh thiếp điện tử, hoạt động cùng với EmerSSL.
 • Các khái niệm phát minh của EmerDPO, EmerTTS, Magnet.
2016
 • Hợp tác với chương trình Microsoft BaaS và ứng dụng "Blockchain Engine" trên MS Azure.
 • Lần đầu tiên sử dụng emerDPO của trang trại Kolionovo.
 • Trình tối ưu hóa giao dịch - bảo vệ blockchain khỏi lạm phát không cần thiết.
 • Điểm kiểm soát năng động được phân bổ.
2017
 • Emercoin có trong bảng giới thiệu các phần mềm được chứng nhận của RedHat.
 • Cơ chế đào ba trong một: POS + POW + đào hợp nhất.
 • Rất nhiều cải tiến cốt lõi, bao gồm cả phân cấp đầy đủ.
 • Giao dịch Emercoin trực tiếp với các tiền điện tử khác bằng trao đổi API với bên ngoài (shapeshift, coinreform).
 • Phát minh và triển khai ENUMER, một nền tảng viễn thông dựa trên nền tảng blockchain.
 • Bắt đầu thử nghiệm công khai với web-explorer.
2018
Vào năm 2018, chúng tôi dự định tiếp tục triển khai các chức năng và thêm các dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ:
 • Phát hành ví lõi 0.7.0, thực hiện Segwit và nâng cấp lõi nhân và hệ thống con DNS.
 • Hoàn thành việc triển khai ATOM. Một giao thức an toàn chứa các lưu trữ bán NVS trực tiếp mà cần ít kí quỹ hơn(DNS, quyền sử dụng đất, vv)
 • Triển khai thế hệ thứ hai của mô hình Xổ số tích hợp thanh toán, Randpay.
2019-2021
Trong ba năm tới, chúng tôi dự định:
 • Cải tiến và phổ biến các dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Tích hợp với giao thức Exonum của Bitfury.
 • Tích hợp với Lightning Network.
 • Tạo Cơ quan Chứng nhận của riêng bạn (hoặc thiết lập quan hệ đối tác với CA hiện tại) để tạo chứng chỉ SSL cho các trang web WEB, nằm trong EmerDNS.
 • Phát triển trình duyệt riêng của chúng tôi (dựa trên công cụ Chromium) để cung cấp gói dịch vụ Emercoin "ngoài tầm kiểm soát" - với cốt lõi là CA tin cậy của chúng tôi, có quyền truy cập minh bạch vào EmerDNS và hơn thế nữa.
 • Thiết kế lại hệ thống quảng cáo EmerLNX cho mô hình CPA.
Bạn có bất kỳ câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Hãy tham gia với chúng tôi để có những cập nhật trên Telegram mới nhất